Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

TIETOSUOJALAUSEKE
Kotipalvelu Arkienkeli on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voivassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietojenkäsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä Mari Moisiolinna.
Keräämme käyttäjistä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

1. Millä perusteella henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

1.1 Sopimus: Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka käyttäjä on tilannut. Edellä mainittuja tietoja tarvitsemme voidaksemme käsitellä työtilauksia, asiakaslaskutukseen ja pitääksemme yhteyttä asiakkaaseen sopimukseen liittyvissä asioissa.

1.2  Suostumus: Voimme käsitellä käyttäjän tietoja tehdäksemme sähköisiä markkinointitoimenpiteitä . Voimme myös pyytää käyttäjän suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

1.3 Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluidemme käytön. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä käyttäjän ja Kotipalvelu Arkienkelin välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

1.4 Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

2. Miten henkilötietoni suojataan?
Sähköisessä muodossa säilytettävät henkilötiedot säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatussa tietokoneessa, sekä luotettavan palveluntarjoajan maksullisessa pilvipalvelussa. Paperimuodossa olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa.

3. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Emme luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille, poikkeuksena alla esitetyt tapaukset:
Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä perintä- että oikeusvaateiden täyttöönpanemiseksi..  Alihankintaa suorittavalle taholle luovutetaan nimi- ja osoitetiedot, niissä tapauksissa, joissa alihankkija toimii kyseisen työn suorittajana.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

4. Käsitelläänkö palveluissa lasten henkilötietoja?

Emme käsittele lasten henkilötietoja.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme asiakkaan tietoja pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Olemme velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään yleensä seitsemän vuoden ajan.

6. Mitä tietoja keräämme ja säilytämme?

6.1 Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: 
Keräämme käyttäjän antamia tietoja mm. palveluiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, sekä markkinointiin. Emme luovuta keräämiämme tietoja kolmansien osapuolien markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin. Yhteys- ja laskutustietoja tarvitsemme palveluiden toimittamiseen ja laskuttamiseen, sekä tarvittavaan palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon.

Käyttäjän antamiin tietoihin kuuluvat muun muassa:
6.1.1 yhteystiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
6.1.2 asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, palvelun tyyppi- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot, luvat ja suostumukset
6.1.3 muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6.2 Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja arkienkeli.fi - sekä facebook.com/KotipalveluArkienkeli -sivustoilla kävijöistä.

Näitä tietoja ovat:
6.2.1 palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
6.2.2 sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
6.2.3 istunnon aika ja kesto
6.2.4 selain ja selaimen versio
6.2.5 näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
6.2.6 laitteen malli
6.2.7 yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
6.2.8 IP-osoite

6.3 Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:
Voimme päätellä analytiikan avulla palvelun havainnoiduista tiedoista ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet. Käytämme tietoja tilastointiin, analysointiin ja toimintamme kehittämiseen.

7. Evästeet
Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.
Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

7.1.1 Välttämättömät
Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.
7.1.2 Suorituskykyä mittaavat
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.
Sivustomme käyttää myös Facebookin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

7.1.3 Toiminnalliset evästeet:
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.
Kolmannen osapuolen evästeet:
Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.
Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

7.2 Evästeiden hallinta ja poistaminen
Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

8. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen.

Erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

8.1.1 Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
8.1.2 Tietojen siirtäminen: Käyttäjä voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä Kotipalvelu Arkienkeliin.
8.1.3 Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
8.1.4 Suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä Kotipalvelu Arkienkeliin.

9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä.

10. Miten voin ottaa yhteyttä?
Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse tai paperimuodossa. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta arkienkeli.fi/yhteystiedot

 

Yhteydenottopyyntö / tarjouspyyntö

Oheisella lomakkeella voit ottaa yhteyttä Kotipalvelu Arkienkeliin, tai pyytää arvion kotisi siivouksen kustannuksista.

 

Jokainen koti on erilainen, niinpä siivoukseen kuluva aikakin vaihtelee jonkin verran kohteesta riippuen. Tästä johtuen tarjouslaskelma on suuntaa antava ja laskelmassa annetun arvion ja todellisen siivoukseen kuluvan ajan välillä saattaa olla jonkin verran eroavaisuuksia suuntaan tai toiseen.


Lomakkeessa antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä käytetä markkinointiin, tai luovuteta kolmansille osapuolille.

 

*:llä merkityt kentät ovat pakollisia.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?